18.8.: Za zvukem loretánských zvonků a ještě dál

30.07.2017 15:53

Zvuk loretánských zvonků nás bude provázet po celou naši vycházku… Pohořelcem táhnoucím se „po hoře“, kolem domovské hospůdky skřítka Sýpka U Černého vola nebo mohutného Černínského paláce dokládající ctižádost hraběte Černína. Od nejznámějšího poutního místa u nás je to už jen pár kroků na Nový Svět, kde snad bydlívala ona vdova s mnoha dětmi a šňůrkou stříbrňáků. Kontrastem ke zdejším skromným domkům budou výstavné paláce na Hradčanském náměstí a několik pověstí o bohatých nevěstách, chudých ženiších a nenaplněných láskách.

Sraz: v 10 hodin na tramvajové zastávce Pohořelec

VHODNÉ PRO DĚTI