Cesta z města

Vycházky z této kategorie jsou zamýšleny jako polodenní školní výlety a uskutečňují se výhradně v měsíciích květen - červen, kdy očekáváme příhodné počasí. Všechny výlety se odehrávají v okrajových částech Prahy v místech se zajímavou přírodou. Výlet je zároveň také soutěžní hrou, kdy jednotlivé týmy vytvořené z třídního kolektivu plní úkoly související s daným tématem.
Programy jsou vhodné pro 4. - 9. třídy, trasy nejsou bezbariérové a doba trvání je cca 3 hodiny.
 
Nabídka výletů pro červen 2017
 
Putování za Kelty na oppidum Závist
Výprava za keltským osídlením poblíž Prahy začíná u vlakové zastávky Praha - Zbraslav a odtud už pokračuje lesními pěšinami vzhůru přes mohutný val do areálu keltského oppida. V jeho prostorách uspořádáme "Hry slunovratu", kterými si přiblížíme život našich předchůdců. Připomeneme si, že Keltové bývali vynikajícími bojovníky i řemeslníky, razili vlastní mince, vytvářeli umělecká díla a uctívali přírodní síly, jejichž oslavy se neobešly bez magických rituálů.
 
Levý Hradec - odkud vládl kníže Bořivoj
Pestrý výlet nás tentokrát zavede skutečně za hranice města do míst, odkud přenesl své sídlo do Prahy první Přemyslovec Bořivoj s manželkou Ludmilou. O životě v jejich době si povíme na naučné stezce v Levém Hradci - jednom z nejpamátnějších míst české historie. Co je vedlo k přesídlení do Prahy? Proč přijali křest? A proč se vlastně stali vládci kmene? Na tyto a spoustu dalších otázek si odpovíme při výpravě do Roztok u Prahy a následné vycházce podél řeky až ke kostelíku sv. Klimenta.
 
Pohádka z vápence v Prokopském údolí
Ne každý z nás někdy zabrousil do romantické lokality Prokopského údolí, nejsevernějšího výběžku Českého krasu, která nabízí nádhernou vápencovou scenérii s neobvyklými výhledy na Prahu, otisky dávné minulosti v podobě chráněných druhů rostlin i živočichů, bývalé lomy a legendární hrad Děvín, kde prolily slzy Vlastiny bojovnice z dob dívčí války. Nezbývá než to napravit při výletě z Butovic do Hlubočep, kdy se pokusíme odhalit poklad poustevníka Prokopa. 
 
Kunratickým lesem aneb kam utíkal král Václav IV.
Tento výlet nás zavede na trať slavného závodu Velké kunratické a také bude laděn do sportovní tématiky. Jednotlivé týmy budou měřit své síly nejen po cestě, která vede lesem kolem Kunratického potoka, ale také na jednom z místních netradičních hřišť. Nemůžeme opominout ani místo, kde stál Nový hrad, kam často a rád útíkal od svých vladařských povinností král Václav IV. Celý přírodní areál je dobře dostupný od stanice metra Chodov, kde bude místo našeho srazu i rozloučení.