Cyklus vycházek věnovaných středoškolákům je vhodným doplňkem přípravy k maturitní zkoušce, ale může být i součástí hodin dějepisu pro ostatní.

Vycházky sice kopírují některá z maturitních témat, nepokryjí však celý jejich obsah. Samozřejmě jsou zaměřeny hlavně na české dějiny a dění v Praze, památná místa, české osobnosti a místa jejich pobytu apod.

Zde je výčet cca 2-hodinnových vycházek:

 • VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK (středověká města, společnost, románský a gotický styl)
 • ČESKÝ STÁT ZA VLÁDY POSLEDNÍCH PŘEMYSLOVCŮ (význam jejich vlády, hospodářství a kultura)
 • ĆESKÝ STÁT ZA VLÁDY LUCEMBURKŮ (převážně význam vlády Karla IV. a jeho zakladatelská činnost)
 • HUSITSTVÍ (krize středověku, Husovy předchůdci, husitská Praha, osobnost J. Husa i Zikmunda Lucemburského)
 • RENESANCE V ČESKÝCH ZEMÍCH (humanismus a renesance, Rudolf II. na Pražském hradě)
 • TŘICETILETÁ VÁLKA (stavovské povstání, osobnost A. z Valdštejna, důsledky pro české země)
 • BAROKO (barokní kultura v Praze, osobnosti kulturního života)
 • VLÁDA MARIE TEREZIE A JOSEFA II. (reformy, tereziánská přestavba Hradu, školství, rušení klášterů)
 • NÁRODNÍ OBROZENÍ (důležité události, osobnosti, kultura)
 • VZNIK ČESKOSLOVENSKA (české země v 1. světové válce, úsilí o samostatnost, rok 1918)
 • PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA (život v protektorátu za 2. sv. války, holocaust, heydrichiáda, květnové povstání)
 • POVÁLEČNÝ VÝVOJ ČESKOSLOVENSKA (rok 1948, stalinismus, politické procesy, pražské jaro, srpen 1968)
 • POLITICKÝ VÝVOJ PO ROCE 1989 (sametová revoluce, osobnosti, rozdělení Československa)
Podrobnosti a trasy k jednotlivým vycházkám zašleme na vyžádání.
V případě objednávky 5 a více vycházek z tohoto cyklu, poskytujeme studentům slevu.