NÁVŠTĚVY CÍRKEVNÍCH OBJEKTŮ - DODATEK PRO RODIČE

18.10.2015 13:44

Aktuálně!!!

Zkušenosti z vycházce pojmenované Putování za sv. Václavem mě přinutili připsat tento dodatek zejména pro rodiče dětí, které nechávají děti v den vycházky doma, protože navštívíme baziliku a katedrálu.

PŘI VŠECH VYCHÁZKÁCH PODÁVÁM VÝKLAD SOUVISEJÍCÍ S ČESKOU HISTORIÍ A CÍRKEVNÍ OBJEKTY NAVŠTĚVUJEME PROTO, ŽE SE V NICH ČASTO NACHÁZÍ VÝZNAMNÉ PAMĚTIHODNOSTI (hroby, architektonické prvky) NEBO SE ZDE ODEHRÁLY UDÁLOSTI DŮLEŽITÉ PRO NÁŠ NÁROD (korunovace, královské sňatky, pohřby).

NIKOHO V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ A PŘI ŽÁDNÉ VYCHÁZCE NEPŘESVĚDČUJI K ŽÁDNÉMU NÁBOŽENSTVÍ.

PROTO PROSÍM RODIČE, UMOŽNĚTE DĚTEM DOKRESLIT SI HODINY VLASTIVĚDY A DĚJEPISU V REÁLNÉM PROSTŘEDÍ, AŤ JSOU JAKÉHOKOLI NÁBOŽENSKÉHO VYZNÁNÍ.