Ochrana osobních údajů

 
Z osobních údajů našich klientů jsou uchovávána jména a kontakty (telefon, e-mail) a to pouze pro komunikaci v případě objednávky, přípravy programu a realizace vycházky. Tyto údaje nejsou dále nijak zpracovávány, ani předávány třetím osobám a po uplynutí účelu (ukončení vycházky) jsou vymazány. 
V současné době nerozesíláme žádné hromadné e-maily bez souhlasu subjektů osobních údajů.
Osobní údaje subjektů udělené před 25. květnem 2018, které nebyly uděleny v souladu s Nařízením GDPR, byly vymazány a nebudou dále používány.