Kde se vzaly tulipány

Věděli jste, že tyto královny jarních záhonů rozkvetly v pražské Královské zahradě jako vůbec první v celé Evropě?
Jak se to přihodilo? To tenkrát v polovině 16. století usedl na český trůn Ferdinand I., který vládl celé ohromné Habsburské říši. Pochopitelně měl své vyslance ve všech důležitých zemích, mimo jiné i v Osmanské říši. A právě odtud, přímo z Instanbulu mu sultán poslal darem cibulky tulipánů jako dar. Vyslanec je předal botanikovi Carolu Clusovi který z nich v zahradě Pražského hradu vypěstoval první rostlinky. Když se za čas stal ředitelem botanické zahrady v holandském Leidenu, sbírku tulipánů vzal s sebou. Tady se jim v písčité zemi nasycené mořskou vodou dařilo více než skvěle a rychle se rozšiřovaly po celém Holandsku.
Zatímco dneska koupíme cibulky na každém trhu, v té době byly natolik vzácné, že byste za jednu rostlinku pořídili tři měšťanské domy. V Holandsku!
A proč jméno tulipán? Když přivezl cibulku květiny vyslanec A. Busbeck císaři, popsal mu, že kvetoucí vypadá jako turecký čepec "tuliban" (turban) obrácený vzhůru nohama.