Z lavic do ulic

Jakožto rodilý Pražák a milovník naší matičky stověžaté jsem přesvědčena, že právě Praha je tou nejzajímavější a nejúplnější učebnicí dějepisu, která vypráví historii celého národa od pravěku až po současnost, protože každý věk tu zanechal nesmazatelnou stopu.

Takže opusťte lavice, zamkněte třídu a vyražte do ulic. Mějte oči na stopkách, uši nastražené, protože nejvíc si zapamatujeme právě to, co zároveň vidíme, co posloucháme a ještě navíc o tom přemýšlíme.

Protože "národ, který si nepamatuje svoji historii, je odsouzen k tomu, prožít ji znovu", nabízíme široké spektrum tématických vycházek pro prvňáčky až po deváťáky, které na sebe volně navazují a prohlubují již nabyté znalosti. Takže po dokončení základní školní docházky budou mít tito žáci bohatší vědomosti jak pro přijímací zkoušky na střední školy, tak do života. Ze zkušeností vím, že mimo školu takovéto vzdělávací vycházky už mnohokrát nepodniknou...

Pro středoškoláky připravuji vycházky na přání... od dvouhodinnových "klasik" až po celodenní toulání na speciální téma. 

 

Tématické vlastivědné vycházky pro školy pro rok 2024/2025

Standardní doba trvání vycházky jsou dvě hodiny včetně krátké přestávky na svačinu. Výjimkou je vycházka "Cestou králů", která vzhledem ke své trase zabere 3 hodiny. Součástí vycházky jsou vždy pracovní listy do dvojic.

Cena: 90 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma

VYCHÁZKY PRO 1. - 3. TŘÍDU

 • BÁJE A MÝTY VYŠEHRADU                                          NEJOBLÍBENĚJŠÍ

Podle legend patří k nejpamátnějším místům české historie. Je právě tím místem, kde sídlil bájný kníže Krok se svými dcerami. Na tomto místě vládl pevnou rukou Přemysl Oráč s kněžnou Libuší obdařenou věšteckým duchem. Dávný hrdina Bivoj sem přinesl strašlivého kance a kůň Šemík s Horymírem v sedle odvážným skokem překonal hradby a uháněl kamsi k Neumětelům.

Vyšehrad však nabízí mnohem víc... při naší vycházce věnované spíše Jiráskovým Starým pověstem českým než skutečné (a o dost nezáživnější) historii se projdeme po starobylých hradbách, nahlédneme do chrámu sv. Petra a Pavla, odhalíme ty nejkrásnější náhrobky českých velikánů a pokocháme se jedinečným výhledem na Prahu. A to vše v oáze klidu a zeleně, přitom v blízkosti historického centra města.

Začátek: stanice metra Vyšehrad na trase C - směr ke Kongresovému centru

Konec: Čertův sloup v ulici K Rotundě

 
 • CO VYPRÁVĚLY SOCHY NA KARLOVĚ MOSTĚ          

Nádheru Karlova mostu můžeme obdivovat z mnoha míst, nic ale nenahradí vlastní procházku. Ta nejlepší doba je hned po ránu, když se město probouzí a turisté ještě spí. Projdeme si unikátní světovou galerii barokních soch pod širým nebem a povíme si příběhy těch nejzajímavějších z nich. Jak to bylo se samotnou stavbou mostu a jestli jsou v něm opravdu vajíčka si povyprávíme přímo pod dohledem samotného Karla IV. - u jeho sochy na Křižovnickém náměstí. Pokračujeme pověstí o lazebnici Zuzaně ze zdejších lázní, spočítáme ledňáčky na Staroměstské mostecké věži a pokusíme se dohlédnout na plastiku Bradáče. 

Na samotném mostě nás pak čeká třicítka soch a sousoší, aby nám prozradily, čím si zasloužily své místo tady. Víte, kdo založil tradici stavění jesliček? Jaké léčebné metody používali sv. Kosma a Damián? Proč je sv. Barbora patronkou horníků a co dělá u nohou sv. Víta lev? A co mezi všemi světci dělá hrůzostrašně vypadající Turek a vyděšení zajatci? To a mnohem víc se dozvíte na trase dlouhé jen něco málo přes půl kilometru.

Začátek: Křižovnické náměstí pod sochou Karla IV.

Konec: Malostranské mostecké věže v Mostecké ulici

 
 • JAK SE ŽILO VE STŘEDOVĚKÉ PRAZE                               NEJOBLÍBENĚJŠÍ                                               

Na této vycházce na nás dýchne přeci jen závan atmosféry starých časů. Vynecháme totiž hlavní turistické trasy, ale vydáme se do bočních úzkých uliček, průchodů starými domy a tajemných dvorků, kde se to jen hemží duchy a přízraky jejich bývalých obyvatel, kostlivci, bezhlavými rytíři a dalšími roztodivnými postavičkami, které ke staré Praze neodmyslitelně patří.

Naše vyprávění ale bude zasvěceno hlavně životu zdejších obyvatel ve středověku a obchodu a řemeslům, které zde tehdy kvetly. Pocestujeme časem o staletí zpátky a povíme si, jak vypadal správný rynek, co jste si z takového tržiště mohli odnést domů, jaké tresty čekaly na nepoctivé obchodníky a jak vypadal takový pranýř. Jak asi vypadal každodenní život zdejších obyvatel... co jedli, jak se oblékali a s čím si třeba hrály malé děti? Nejen to si povíme v nejstarší části města, která se do dnešních dnů změnila k nepoznání.

Začátek: Prašná brána na Náměstí Republiky

Konec: Křižovnické náměstí

 
 • VZHŮRU NA HRAD!

Také vás zajímá, jak to všechno začalo; kde se vzali čeští panovníci a jak je vůbec napadlo usadit se právě na ostrohu nad Vltavou a založit tu hrad? A víte, že právě ten náš - Pražský hrad je zapsán v Guinessově knize rekordů? Proč vlastně a spoustu dalších zajímavostí si povíme při prohlídce jeho areálu. 

Tato vycházka je výborným základem k výkladu o počátcích našeho státu i českých národních symbolech. Zavzpomínáme na první knížata a zákulisí jejich vladaření včetně dvou vražd z nejvyšších kruhů. Zmíníme také nevšední osudy těch, kteří se stali patrony našeho státu a vše okořeníme samozřejmě nezbytnou dávkou pověstí spjatých právě s Hradem. 

Protože tudy dějiny nejen procházely, tady se často tvořily, považujeme tuto vycházku skoro za tu nejzákladnější pro všechny pražské děti.

Vzhledem k tomu, že navštívíme i objekty PH (katedrálu sv. Víta, baziliku sv. Jiří a Zlatou uličku s Daliborkou) je nutné zakoupit vstupenku za 150 Kč pro celou třídu.

Začátek: u Lvího dvora, před Prašným mostem

Konec: Černá věž Pražského hradu

VYCHÁZKY PRO 4. - 6. TŘÍDU                     

 • TAJEMNÉ ŽIDOVSKÉ MĚSTO                                                                                       NEJOBLÍBENĚJŠÍ

Z bývalého Židovského Města zůstalo do dnešních dní jen málo - několik synagog, radnice a starý hřbitov. Přitom to býval svět sám pro sebe, s vlastními zákony a zvyklostmi, od křesťanské zástavby oddělen hradbami s branami. A právě tajuplnost tohoto místa nahrála vzniku mnoha legend, které se o Židovském Městě tradují. O Golemovi a jeho tvůrci rabi Löwovi jste nejspíš slyšeli, ale kdo to byl Pinkas? A jak ke svému bohatství přišel Mordechaj Maisel? 

Kromě půvabných pověstí ale také vzpomeneme na kdysi významné židovské obyvatelstvo vystavované po staletí ústrkům i krvavým pogromům. 

Tato vycházka má za cíl přiblížit dětem dnes už neexistující podobu ghetta, ale i svátky a tradice židovského obyvatelstva. Nevyhneme se ani zmínce o holocaustu a řekneme si, proč ten nejdelší nápis na světě je zároveň ten nejsmutnější.

Začátek: náměstí Franze Kafky

Konec: Španělská synagoga v Dušní ulici

Pozn. Vycházka nezahrnuje návštěvu objektů Židovského muzea

 
 • ZA BAROKNÍ POHÁDKOU NA MALOU STRANU                                    
Že srdce pražského baroka bije na Malostranském náměstí a má podobu monumentálního chrámu sv. Mikuláše, ví asi každý. Ale jelikož tuto dominantu města obklopují další honosné měšťanské domy a paláce  oblečené do barokního hávu, nemůžeme vycházku věnovanou barokní době, její architektuře, osobnostem, ale třeba i módě podniknout jinde než právě v ulicích Malé Strany. Je až neuvěřitelné, kolik skvostů se dokázalo vměstnant na tak malý prostor a některé z nich si představíme podrobněji. ostatními?
Začneme u Valdštejnského paláce, kde si při procházce nádhernou zahradou povíme něco o osobnosti jejího někdejšího majitele Albrechta z Valdštejna, jež se nesmazatelnou stopou zapsal do dějin. Skutečně mu jeho vzestup i pád předpověděl horoskop?
Závěr našeho putování bude patřit jednomu z mnoha malostranských kostelů - kostelu Panny Marie Vítězné se světoznámou soškou Pražského Jezulátka. Denně se mu přijíždí uklonit turisté z celého světa, ale ruku na srdce... kolik dětí z Vaší třídy jej vidělo na vlastní oči?
Pojďme to společně napravit, protože aspoň jednou v životě by "Bambino di Praga" měl vidět každý Čech.
Začátek: výstup ze stanice metra A - Malostranská (směr k Valdštejnské jízdárně)
Konec: na stejném místě - stanice metra a zastávka tramvaje Malostranská
 
 • PO STOPÁCH PRVNÍCH PŘEMYSLOVCŮ                                          NEJOBLÍBENĚJŠÍ                                      
Prapočátky českých dějin nemůžeme prozkoumávat nikde jinde, než na skalním ostrohu nad Vltavou, kam první historicky doložený kníže Bořivoj přenesl své sídlo a založil opevněné hradiště - Pražský hrad. Ukážeme si, kde stával nejstarší kostelík a kde jsou pohřbeni první členové přemyslovské dynastie. Vzpomeneme na dvě zákeřné vraždy, které se odehrály v nejvyšších společenských kruzích a stály u zrodu legend o nejstarších patronech českého národa. Názorně si představíme prostou architekturu doby románské i vznešenost gotické katedrály, a to v těsném sousedství, takže už si je jen tak nespletete...
Vzhledem k tomu, že navštívíme i objekty PH (katedrálu sv. Víta a baziliku sv. Jiří) je nutné zakoupit vstupenku za 150 Kč pro celou třídu.
 
Začátek: výstup ze stanice metra Malostranská, před Valdštejnskou jízdárnou
Konec: 1. nádvoří Pražského hradu
 
 • KUDY KRÁČEL KRÁL KAREL                                                           NEJOBLÍBENĚJŠÍ
Již nad hrobem byl nazván Otcem vlasti. Možná proto se pro většinu Čechů stal jakýmsi nedotknutelným symbolem, obdivovaným a idealizovaným panovníkem. Jak dobře ho ale známe? A jaká byla doba, ve které žil? Co nám zůstalo po císaři Karlovi IV. do dnešní doby? Při procházce Starým Městem pražským se seznámíte s jeho životem, zakladatelskou činností, přednostmi i slabinami... ve skutečnosti byl totiž český král a císař Svaté říše římské Karel IV. člověkem z masa a kostí jako každý jiný.
Začátek: Staroměstské náměstí
Konec: Křižovnické náměstí
 
 • ČAS HVĚZD A MANDRAGOR V RUDOLFINSKÉ PRAZE
Jen několikrát za celou svou historii patřila Praha k hvězdám nejvyššího jasu a jedním z takových krátkých období byla i rudolfinská éra. Jak vypadala Praha před více než 400 lety, v době vlády Rudolfa II.? Která místa mají spojitost s tímto panovníkem a co je pravdy na pověstech z té doby? Bydleli tehdy na Pražském hradě skuteční alchymisté nebo spíše podvodníci? Jak to bylo s proslulými Rudolfovými sbírkami či zvěřincem? A co židovští obyvatelé ve staroměstském ghettu - potkali se Rudolf II. a rabi Löwem? To všechno zijistíte při návštěvě tajuplných míst v okolí hradu i v podzámčí.
Začátek: Staroměstské náměstí, před domem U Kamenného zvonu
Konec: Královská zahrada na Pražském hradě
 
 • KDYŽ ČECHŮM VLÁDLA ŽENA
Jen jednou v celé historii českých zemí na královský trůn usedla žena a nebyl jí nikdo jiný než Marie Terezie, císařovna římská. O tom, za jakých okolností se stala panovnicí a jak ji Pražané přijali, si povyprávíme v areálu Pražského hradu, který doznal v průběhu jejího panování zásadních změn. Čtyřicetileté období vlády Marie Terezie bylo bohaté na válečné události, reformy i osobní dramata a ukázalo se, že dobrou panovnicí lze být i "bez vyučení." Pojďme se projít ve stopách císařovny z podhradí až do Královské zahrady!
Začátek: výstup ze stanice metra Malostranská, před Valdštejnskou jízdárnou
Konec: Královská zahrada na Pražském hradě

VYCHÁZKY PRO 7. - 9. TŘÍDU

 • CESTOU KRÁLŮ                                                                       NEJOBLÍBENĚJŠÍ
Královskou cestu nenajdete na žádné mapě Prahy, je totiž trasou, kterou po staletí slavnostně procházeli čeští králové a královny od Prašné brány vzhůru k svatovítské katedrále převzít královskou korunu.
Korunovace nového krále byla pro obyčejnÝ lid velkou událostí a důvodem k veselí, ne vždy se však průvody obešly bez komplikací. Věděli jste, že se v korunovačním průvodu Maxmiliána II. objevilo stádo velbloudů a strhlo na sebe veškerou pozornost? Nebo že v době korunovace
Ferdinanda I. skočili na královu počest čtyři muži z Karlova mostu do Vlatavy a jeden z odvážlivců se přitom zabil?
V cíli naší cesty si povíme něco o samotném průběhu korunovace a nevynecháme ani zmínku o českých korunovačních klenotech.
Trasa je lemována samými architektonickými perlami všech stavebních slohů, je tedy bez nadsázky průřezem toho nejzajímavějšího, co historická Praha nabízí.
Tuto vycházku doporučujeme všem žákům chystajícím se k přijímacím zkouškám na střední školy.
Začátek: Prašná brána na Náměstí Republiky
Konec: Hradčanské náměstí
 
LETEM ARCHITEKTONICKÝM SVĚTEM           
Nové vycházka vychází z vašich přání a požadavků a my vám rádi vycházíme vstříc. Vlastně nechápeme, že nás to nenapadlo dřív, vždyť Praha je živá učebnice všech architektonických slohů, a tak seznámení s nimi zařazujeme do stálé nabídky. Po absolvování následujících procházek by žáci měli mít jasnější představu o tom, co a z čeho se stavělo ve středověku a co v dobách nedávno minulých; konečně rozeznat gotiku od baroka a bez problémů si poradit, kde v Praze najdeme secesní či kubistickou stavbu. Zmíníme se také o nejvýznamnějších stavitelích, méně známých osudech jednotlivých staveb i plánech, které se (často naštěstí) nerealizovaly. Takže neváhejte a vydejte se na obchůzku ulic staré Prahy od rotundy po činžáky!
 • PRAHOU ROMÁNSKOU
Začátek: Staroměstské náměstí
Konec: Křižovnické náměstí
Pozn.: Vycházka zahrnuje návštěvu podzemí Staroměstské radnice
 
 • PRAHOU GOTICKOU
Začátek: Strahovské nádvoří
Konec: Křižovnické náměstí
 
 • PRAHOU RENESANČNÍ
Začátek: Letohrádek královny Anny v Královské zahradě
Konec: Valdštejnská zahrada
 
 • PRAHOU BAROKNÍ
Začátek: Malostranské náměstí
Konec: Křižovnické náměstí
 
 • PRAHOU SECESNÍ
Začátek: Obecní dům
Konec: Hlavní nádraží
 
 • OSOBNOSTI HRADČAN A MALÉ STRANY
Zavedeme vás do míst, kde žili a tvořili naši významní spisovatelé, hudební skladatelé, státníci a další výrazné osobnosti našich dějin. Projdeme velkolepá náměstí i zapadlé uličky Hradčan a Malé Strany, abychom se seznámili s životy a díly Jana Nerudy, K. H. Máchy, Mikoláše Alše či Jiřího Trnky. Dozvíte se, jakým kuriózním způsobem se navštěvoval se sousedem Janem Werichem, kde byl při svém pražském pobytu ubytován L. van Beethoven a kam chodil čerpat energii. Povíme si o domácnostech rodiny Masaryků a Benešů i o tom, kdo byl hospodyní u geologa J. Barrande a mnoho dalších méně známých zajímavostí.
Začátek: tramvajová zastávka Brusnice
Konec: stanice metra Malostranská
   
 • PRAHA HUSITSKÁ
Česká historie je plná zvratů a překvapivých situací. Jako film se před námi bude odvíjet doba husitská - smrt Václava IV. a nástup jeho bratra Zikmunda na český trůn i dlouhé boje katolíků s kališníky, které se odehrávaly z velké části na území Prahy. Provedeme vás událostmi, které ovlivnily české i evropské dějiny na celé další století a ukážeme místa spjatá s předchůdci, současníky a následovníky Jana Husa, připomeneme si jeho stoupence, ale i odpůrce.
Začátek: Staroměstské náměstí
Konec: Novoměstská radnice
 
 • OD DEFENESTRACE K BÍLÉ HOŘE
Víte, že třicetiletá válka odstartovala právě v Praze? A to defenestrací, při níž byli vyhozeni z oken Pražského hradu dva nejvyšší úředníci české dvorské kanceláře? Kdo ale stál za stavovskou opozicí, která zahájila povstání, které ukončila osudová porážka na Bílé hoře? Na vycházce si mimo jiné představíme dobu stavovské monarchie, Rudolfův majestát, důsledky bitvy na Bílé hoře či popravu 27 českých pánů na Staroměstském náměstí. Za každým z nich stojí silný příběh; kde však skončily jejich ostatky, je dodnes hádankou.
Začátek: Hradčanské náměstí, u sochy T.G.M.
Konec: Staroměstské náměstí
 
 • ZA SYMBOLY ČESKÉ STÁTNOSTI
Během putování malostranskými a hradčanskými uličkami pronikneme do současného demokratického státního zřízení České republiky. Objasníme si, jaké instituce se na řízení státu podílí a ukážeme si, v jakých palácích sídlí. Nezapomeneme vám ukázat, kde úřaduje premiér a prezident a vysvětlíme si, jak probíhá jejich volba. Chybět nebudou ani zajímavosti o státních symbolech a významných státnících či jejich hostech. 
Vycházku lze uzpůsobit momentálně probíranému učivu a obzvláště vhodná je v době, kdy slavíme Den vzniku samostatného Československa.
Začátek: výstup ze stanice metra Malostranská, před Valdštejnskou jízdárnou
Konec: Pohořelec