Z lavic do ulic

Jakožto rodilý Pražák a milovník naší matičky stověžaté jsem přesvědčena, že právě Praha je tou nejzajímavější a nejúplnější učebnicí dějepisu, která vypráví dějiny od pravěku až po současnost, protože každý věk tu zanechal nesmazatelnou stopu.
Takže opusťte lavice, zamkněte třídu a vyražte do ulic. Mějte oči na stopkách, uši nastražené, protože nejvíc si zapamatujeme právě to, co zároveň vidíme, co posloucháme a ještě navíc o tom přemýšlíme.
Protože "národ, který si nepamatuje svoji historii, je odsouzen k tomu, prožít ji znovu", nabízíme široké spektrum tématických vycházek pro prvňáčky až po deváťáky, které na sebe volně navazují a prohlubují již nabyté znalosti. Takže po dokončení základní školní docházky budou mít tito žáci bohatší vědomosti jak pro přijímací zkoušky na střední školy, tak do života. Ze zkušeností víme, že mimo školu takovéto vzdělávací vycházky už mnohokrát nepodniknou.
 
A zde je výčet těch nejoblíbenějších:

VYCHÁZKY PRO 1. - 3. TŘÍDU

BÁJE A MÝTY VYŠEHRADU                                          NEJOBLÍBENĚJŠÍ

Podle legend patří k nejpamátnějším místům české historie. Je právě tím místem, kde sídlil bájný kníže Krok se svými dcerami. Na tomto místě vládl pevnou rukou Přemysl Oráč s kněžnou Libuší obdařenou věšteckým duchem. Dávný hrdina Bivoj sem přinesl strašlivého kance a kůň Šemík s Horymírem v sedle odvážným skokem překonal hradby a uháněl kamsi k Neumětelům. 
Vyšehrad však nabízí mnohem víc... při naší vycházce věnované spíše Jiráskovým Starým pověstem českým než skutečné (a o dost nezáživnější) historii se projdeme po starobylých hradbách, nahlédneme do chrámu sv. Petra a Pavla, odhalíme ty nejkrásnější náhrobky českých velikánů a pokocháme se jedinečným výhledem na Prahu. A to vše v oáze klidu a zeleně, přitom v blízkosti historického centra města.
Začátek: stanice metra Vyšehrad na trase C - směr ke Kongresovému centru
Konec: Čertův sloup v ulici K Rotundě
 

CO VYPRÁVĚLY SOCHY NA KARLOVĚ MOSTĚ          NEJOBLÍBENĚJŠÍ

Nádheru Karlova mostu můžeme obdivovat z mnoha míst, nic ale nanahradí vlastní procházku. Ta nejlepší doba je hned po ránu, když se město probouzí a turisté ještě spí. Projdeme si unikátní světovou galerii barokních soch pod širým nebem a povíme si příběhy těch nejzajímavějších z nich. Jak to bylo se samotnou stavbou mostu a jestli jsou v něm opravdu vajíčka si povyprávíme přímo pod dohledem samotného Karla IV. - u jeho sochy na Křižovnickém náměstí. Pokračujeme pověstí o lazebnici Zuzaně ze zdejších lázní, spočítáme ledňáčky na Staroměstské mostecké věži a pokusíme se dohlédnout na plastiku Bradáče. 
Na samotném mostě nás pak čeká třicítka soch a sousoší, aby nám prozradily, čím si zasloužily své místo na tady. Víte, kdo založil tradici stavění jesliček? Jaké léčebné metody používali sv. Kosma a Damián? Proč je sv. Barbora patronkou horníků a co dělá u nohou sv. Víta lev? A co mezi všemi světci dělá hrůzostrašně vypadající Turek a vyděšení zajatci? To a mnohem víc se dozvíte na trase dlouhé jen něco málo přes půl kilometru.
Začátek: Křižovnické náměstí pod sochou Karla IV.
Konec: Malostranské mostecké věže v Mostecké ulici
 
JAK SE ŽILO VE STŘEDOVĚKU                                                                                     
                                                                                                  
Na této vycházce na nás dýchne přeci jen závan atmosféry starých časů. Vynecháme totiž hlavní turistické trasy, ale vydáme se do bočních úzkých uliček, průchodů starými domy a tajemných dvorků, kde se to jen hemží duchy a přízraky jejich bývalých obyvatel, kostlivci, bezhlavými rytíři a dalšími roztodivnými postavičkami, které ke staré Praze neodmyslitelně patří.
Naše vyprávění ale bude zasvěceno hlavně životu zdejších obyvatel ve středověku a obchodu a řemeslům, které zde tehdy kvetly. Pocestujeme časem o staletí zpátky a povíme si, jak vypadal správný rynek, co jste si z takového tržiště mohli odnést domů, jaké tresty čekaly na nepoctivé obchodníky a jak vypadal takový pranýř. Jak asi vypadal každodenní život zdejších obyvatel... co jedli, jak se oblékali a s čím si třeba hrály malé děti? Nejen to si povíme v nejstarší části města, která se do dnešních dnů změnila k nepoznání.
Začátek: Prašná brána na Náměstí Republiky
Konec: Mariánské náměstí
 

VZHŮRU NA HRAD!

Také vás zajímá, jak to všechno začalo; kde se vzali čeští panovníci a jak je vůbec napadlo usadit se právě na ostrohu nad Vltavou a založit tu Hrad? A víte, že právě ten náš - Pražský hrad je zapsán v Guinessově knize rekordů? Proč vlastně a spoustu dalších zajímavostí si povíme při prohlídce jeho areálu. 
Tato vycházka je výborným základem k výkladu o počátcích našeho státu i českých národních symbolech. Zavzpomínáme na první knížata a zákulisí jeji vladaření včetně dvou vražd z nejvyšších kruhů. Zmíníme také nevšední osudy těch, kteří se stali patrony našeho státu a vše okořeníme samozřejmě nezbytnou dávkou pověstí spjatých právě s Hradem. 
Protože tudy dějiny nejen procházely, tady se často tvořily, považujeme tuto vycházku skoro za tu nejzákladnější pro všechny pražské děti.
Vzhledem k tomu, že navštívíme i objekty PH (katedrálu sv. Víta, baziliku sv. Jiří a Zlatou uličku s Daliborkou) je nutné zakoupit vstupenku za 150 Kč pro celou třídu.
Začátek: výstup ze stanice metra Malostranská, před Valdštejnským palácem
Konec: Černá věž Pražského hradu

 

VYCHÁZKY PRO 4. - 6. TŘÍDU

VŠICHNI NA PETŘÍN!                                             NEJOBLÍBENĚJŠÍ

Ryze jarní vycházka přibližuje dětem tu zelenější část Malé Strany včetně Kampy a Petřínského vrchu, kde je možné dle Vašeho zájmu navštívit rozhlednu či bludiště. Na Petřín se sice necháme vyvézt lanovkou, dále už ale budeme pokračovat pěšky, a projdeme tak méně známé uličky Hradčan a zastrčený kout Nového Světa. Vyprávět budeme nejen o této části Prahy - podhradí a hradním předměstí, ale také o množství zajímavých osobností, které zde žili a zůstaly nám tu po nich alespoň pamětní desky či sochy. Tato vycházky je spíše odpočinkovější na historická fakta, ale zase více přibližuje zdejší život chudších vrstev obyvatel v dřívějších dobách, tedy hlavně těch, kteří jakýmkoli způsobem pracovali pro královský dvůr. Zmíníme se samozřejmě i o dobách předkřesťanských a legendách, které jsou právě s těmito místy spojeny.
Začátek: tramvajová zastávka Újezd
Konec: tramvajová zastávka Brusnice
 

TAJEMNÉ ŽIDOVSKÉ MĚSTO                                   NEJOBLÍBENĚJŠÍ

Z bývalého Židovského Města zůstalo do dnešních dní jen málo - několik synagog, radnice a starý hřbitov. Přitom to býval svět sám pro sebe, s vlastními zákony a zvyklostmi, od křesťanské zástavby oddělen hradbami s branami. A právě tajuplnost tohoto místa nahrála vzniku mnoha legend, které se o Židovském Městě tradují. O Golemovi a jeho tvůrci rabi Löwovi jste nejspíš slyšeli, ale kdo to byl Pinkas? A jak ke svému bohatství přišel Mordechaj Maisel? 
Kromě půvabných pověstí ale také vzpomeneme na kdysi významné židovské obyvatelstvo vystavované po staletí ústrkům i krvavým pogromům. 
Tato vycházka má za cíl přiblížit dětem dnes už neexistující podobu ghetta, ale i svátky a tradice židovského obyvatelstva. Nevyhneme se ani zmínce o holocaustu a řekneme si, proč ten nejdelší nápis na světě je zároveň ten nejsmutnější.
Začátek: náměstí Franze Kafky
Konec: Španělská synagoga v Dušní ulici
Pozn. Vycházka nezahrnuje návštěvu objektů z důvodu věku dětí a vážnosti tématu. 
 
  KUDY KRÁČEL CÍSAŘ KAREL - připravujeme
 
 

ZA BAROKNÍ POHÁDKOU NA MALOU STRANU                                    

Že srdce pražského baroka bije na Malostranském náměstí a má podobu monumentálního chrámu sv. Mikuláše, ví asi každý. Ale jelikož tuto dominantu města obklopují další honosné měšťanské domy a paláce  oblečené do barokního hávu, nemůžeme vycházku věnovanou barokní době, její architektuře, osobnostem, ale třeba i módě podniknout jinde než právě v ulicích Malé Strany. Je až neuvěřitelné, kolik skvostů se dokázalo vměstnant na tak malý prostor a některé z nich si představíme podrobněji. ostatními?

Začneme u Valdštejnského paláce, kde si při procházce nádhernou zahradou povíme něco o osobnosti jejího někdejšího majitele Albrechta z Valdštejna, jež se nesmazatelnou stopou zapsal do dějin. Skutečně mu jeho vzestup i pád předpověděl horoskop?
Závěr našeho putování bude patřit jednomu z mnoha malostranských kostelů - kostelu Panny Marie Vítězné se světoznámou soškou Pražského Jezulátka. Denně se mu přijíždí uklonit turisté z celého světa, ale ruku na srdce... kolik dětí z Vaší třídy jej vidělo na vlastní oči?
Pojďme to společně napravit, protože aspoň jednou v životě by "Bambino di Praga" měl vidět každý Čech.
Začátek: výstup ze stanice metra A - Malostranská (směr k Valdštejnské jízdárně)
Konec: na stejném místě - stanice metra a zastávka tramvaje Malostranská

 

VYCHÁZKY PRO 7. - 9. TŘÍDU

CESTOU KRÁLŮ                                           NEJOBLÍBENĚJŠÍ

Královskou cestu nenajdete na žádné mapě Prahy, je totiž trasou, kterou po staletí slavnostně procházeli čeští králové a královny od Prašné brány vzhůru k svatovítské katedrále převzít královskou korunu.
Korunovace nového krále byla pro obyčejnÝ lid velkou událostí a důvodem k veselí, ne vždy se však průvody obešly bez komplikací. Věděli jste, že se v korunovačním průvodu Maxmiliána II. objevilo stádo velbloudů a strhlo na sebe veškerou pozornost? Nebo že v době korunovace
Ferdinanda I. skočili na královu počest čtyři muži z Karlova mostu do Vlatavy a jeden z odvážlivců se přitom zabil?
V cíli naší cesty si povíme něco o samotném průběhu korunovace a nevynecháme ani zmínku o českých korunovačních klenotech.
Trasa je lemována samými architektonickými perlami všech stavebních slohů, je tedy bez nadsázky průřezem toho nejzajímavějšího, co historická Praha nabízí.
Tuto vycházku doporučujeme všem žákům chystajícím se k přijímacím zkouškám na střední školy.
Začátek: Prašná brána na Náměstí Republiky
Konec: Hradčanské náměstí
 

LETEM ARCHITEKTONICKÝM SVĚTEM            NOVINKA   

Nová vycházka vychází z vašich přání a požadavků a my vám rádi vycházíme vstříc. Vlastně nechápeme, že nás to nenapadlo dřív, vždyť Praha je živá učebnice všech architektonických slohů, a tak seznámení s nimi zařazujeme do stálé nabídky. Po absolvování této procházky by žáci měli mít jasnější představu o tom, co a z čeho se stavělo ve středověku a co v dobách nedávno minulých; konečně rozeznat gotiku od baroka a bez problémů poradit, kde v Praze najdeme secesní či kubistickou stavbu. Zmíníme se také o nejvýznamnějších stavitelích, méně známých osudech jednotlivých staveb i plánech, které se (často naštěstí) nerealizovaly). Takže neváhejte a vydejte se na obchůzku ulic Starého Města od rotundy po činžáky!
Začátek: zastávka tramvaje Národní divadlo na Smetanově nábřeží
Konec: spodní část Václavského náměstí (stanice metra Můstek, tramvaje ve Vodičkově ul. nebo Národní třídě)
 

OSOBNOSTI MALÉ STRANY

   PŘIPRAVUJEME
 
PRAŽSKÝ HRAD - SÍDLO ČESKÝCH PANOVNÍKŮ                    
Tam, kde  jsme začali, tam symbolicky i prakticky skončíme... zatímco první setkání dětí s Pražským hradem bylo spíše pohádkové povídání o králích a hradních pokladech, tentokrát se vracíme na stejné místo s žáky, kteří už mají za sebou hodiny dějepisu a lecos o našich panovnících i české historii vědí. A Pražský hrad je právě tím správným místem, kde si všechny důležité poznatky zopakovat a ukázat si ta místa, kde proběhly události zásadní pro celou zemi. Zmíníme důležité vladaře i způsob jejich vlády - v čem se odlišovali a co je spojovalo. Kdo se na Hradě ani neohřál a kdo pro jeho rozkvět udělal nejvíc. Také zajímavosti z osobního života, sjednávání sňatků a o výchově malých princátek může být osvěžujícím doplňkem školní výuce.
Pozn. ke vstupu do objektů je opět nutné zakoupit vstupenku za 150 Kč/třída
Začátek: tramvajová zastávka Královský letohrádek
Konec: Staré zámecké schody