Doplňující vycházky pro pedagogy - jen za 50 Kč

22.02.2016 10:52

Jelikož se nám často stává, že paní učitelky (a v menší míře i páni učitelé) žádají další informace k výkladu a z časových i organizačních důvodů, jim naši průvodci nemohou vyjít vstříc, rozhodli jsme se, že právě pro ně - "hrdiny", kteří mají na svých bedrech vzdělání našich dětí - připravíme dodatečné vycházky. 

Tentokrát svým tempem, bez zdržování s rozvázanými tkaničkami, rozlitými lahvemi v baťohu, vyraženými zuby, dětmi topícími se v kašnách apod... si projdeme trasu s výkladem upraveným pro "dospěláky". A to za žákovské vstupné - pouhých 50 Kč/os.! 

Ceníme si práce Vás pedagogů a věříme, že své poznatky předáte dalším generacím, proto berte tyto vycházky jako dárek ke Dni učitelů.

Jedinou podmínkou je minimální počet - 4 osoby (může jít o pedagoga a jeho doprovod jakéhokoli věku i povolání). 

Vycházky se konají vždy po individuální domluvě v neděli od 14 hodin.