Program do hudební výchovy

04.03.2016 08:38

U příležitosti 260. výročí narození W. A. Mozarta jsme se spolu se studenty konzervatoře rozhodli připravit hudebně-dramatický program, se kterým bychom rádi navštěvovali přímo školy, a zpestřili tak hodiny hudební výchovy.

Jelikož je příprava dost organizačně i finančně náročná (pořízení kostýmů, doprava hudebních nástrojů...), raději se předem informujeme, zda je o takový program vůbec zájem.

Program je vhodný pro žáky 2. stupně ZŠ.

Cena pro žáka je 50 Kč a během jedné vyučovací hodiny má možnost seznámit se jak s hudbou, tak i se životem a tajemstvím opředenou smrtí geniálního skladatele.

Prosím ty pedagogy, kteří by měli zájem o program, aby se nám ozývali co nejdříve.